De werkwijze van Klaas Altena

Een consult kan op verschillende manieren verlopen.

Sommige problemen die u naar voren zou kunnen brengen, lenen zich heel goed voor een gesprek.
In zo’n gesprek kan dan nader onderzocht worden wat er aan de hand is en hoe een oplossing gevonden kan worden. Deze gesprekken kunnen ook huiswerkopdrachten opleveren.

Sommige problemen lenen zich echter niet voor gesprekken alleen. Dan kunnen we praten wat we willen, maar dan zouden we verstrikt blijven in het probleem. In dergelijke situaties bieden oefeningen vaak goede uitkomst.

Angsten, zorgen of depressies bijvoorbeeld, worden dan eerst goed doorgesproken. Hoe zo’n oefening er vervolgens uit ziet, hangt af van hoe die angsten, zorgen en depressies er precies uit zien. De oefeningen worden dus op maat gemaakt.

Vaak wordt in een reeks van consulten een gemengde werkwijze gevolgd.