Wetenschappelijke publicaties

Altena, K. (1979). De buitenlandse politiek en het “gemene” volk, in perspectief van het laboratoriumexperiment. Groningen: Stabo/Allround (proefschrift).

Altena, K. (1981). Beoordeling van risico’s: het menselijk leven in de waagschaal. De Ingenieur, jg. 93, 24.

Paffen, M.J.A., Stoop, L.A.M., Altena, K. & Kok, G.J. (1983). Bevolkingsdeelname aan het proefproject ’gescheiden inzameling van huisvuil Groningen 81/82. Serie Milieukundige Studies nr. 12. Groningen: Milieukundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen.

Stoop, B., Altena, K. & Siero, F. (1984). Deelname aan het gescheiden inzamelen van huisvuil: Rationele en normatieve overwegingen. Serie Milieukundige Studies nr. 16. Groningen: IVEM, Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Altena, K., Okken, P.A. & Stoop, B. (1984). Het gebruik van kachels voor vaste brandstoffen. IVEM-rapport nr.1. Groningen: IVEM, Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Altena, K. & Boersema, J.J. (1985). De internationale gemeenschap als gemeenschappelijke onderneming. In: H.B. Gerritsma (Ed.), Vredesonderwijs: opvattingen en ervaringen. (p. 148-153). Utrecht: Stichting Vredesopbouw.

Schaffels, C., Stoop, B., Altena, K. & Lako, J. (1985). Voorlichting, komposteren, en de vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval: Vele kleintjes maken één grote. Groningen: IVEM, Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Jong, R.G. de, Knottnerus, T.R. & Altena, K. (1986). De gevolgen van lawaai veroorzaakt door nachtvluchten, op slaap, gezondheid en gedrag. Den Haag: ministerie van VROM/RLD. (ISBN90 346 1024 1, distributienummer 61078/12-86)

Altena, K. (1987). Noise annoyance and loss of value. In: H.S. Koelega (Ed.), Environmental annoyance: Characterization, measurement, and control. (pp.399-407). Amsterdam: Elsevier.

Altena, K., Biesot, W., Brederode, N.E., Kamp, I. van, Knottnerus, T.R., Lako, J.V., Pulles, M.P.J., Stewart, R.E. & Veldman, J.B.P. (1988). Environmental noise and health: description of data, models, methods, and results. Den Haag: Ministerie van VROM. (ISBN 90 346 1835 8, distributienummer 90017/2-89 5526/104. Rapport nr. GA-HR-01-03)

Dormolen, M. , Kamp, I. van, Vries-Griever, A.H.G. de, & Altena, K. (1988). Omgevingslawaai, slaap en gezondheid. Den Haag: Ministerie van VROM. (ISBN 90 346 1498 0, distributienummer 80160/4-88 5513/104. Rapport nr. GA-HR-01-03)

Altena, K. (1990). Noise, interruption of sensorimotor rhythms during sleep or wakefulness and adverse effects on health. In: Proceedings of the 5th International Congress on Noise as a Public Health Problem. Stockholm, August 21-25, 1988. (pp. 393-401). Stockholm: Swedish Council for Building Research.

Altena, K. & Beersma, D.G.M (1993). Sleep, noise, and immunosuppression. In: Michel Vallet (Ed.), Noise as a public health problem. (pp. 575-578). Proceedings of the 6th International Congress/Actes du 6ème congress international. Volume 2. Nice 5-9 Juillet 1993

Altena, K. (2004). Trance and hypnosis defined with modern logic: Applications to hypnotherapy. European Journal of Clinical Hypnosis, Volume 5(3), 43-54.

Altena, K. (2014). The therapeutic function of metric space. Netherlands Journal of Psychology, Volume 68, 88-93.